Thomas Penhallow

Tremere Primogen

Description:
  • Apparent Age: 27
  • Hair: Black
  • Eyes: Brown
  • Height: 6’0"
  • Weight: 145 lbs
Bio:

Thomas Penhallow

WoD San Jose Akisora